Lasius flavus


De Lasius flavus kolonie noemen we ook wel de gele weidemier. Onze mierenkolonies bestaan uit een koningin samen met broed en een aantal werksters. Dit aantal is afhankelijk van het aantal eitjes dat zich heeft ontwikkeld tot mier.